Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian.
Oznacza to, że stopa referencyjna pozostała na poziomie 5,75 proc. w stosunku rocznym.
O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco.