Z wakacji kredytowych można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca do końca sierpnia 2024 r. oraz od 1 września do końca grudnia 2024 roku.

Ustawa przewiduje kryteria, według, których skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe.

Jednym z nich jest wartość kredytu, która nie przekracza 1,2 mln zł drugim stosunek raty kredytu do dochodu.

Zgodnie z nim z programu skorzystać mogą te osoby, w przypadku których rata kredytu przekracza 30 procent dochodu ich gospodarstwa domowego. Wymóg ten nie będzie obowiązywać w przypadku osób, na utrzymaniu których na dzień złożenia wniosku znajduje się przynajmniej troje dzieci.

W jaki sposób policzyć dochód?

Co jest dochodem gospodarstwa domowego definiuje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   w artykule 8. W artykule tym mamy wymienionych wiele różnych źródeł dochodu oraz sposobu jego obliczania i tutaj muszę odesłać do źródła aby nie wklejać kilu stron treści.

Policz zgodnie z wytycznymi ustawy dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe każdy miesiąc osobno. Zsumuj go i podziel na 3 i otrzymasz dochód średni gospodarstwa za ostatnie 3 mce. Pomnóż go teraz przez 30% i zobacz czy rata jest większa czy mniejsza od tej wartości.

Jak rata jest większa od wyniku powyżej to możesz skorzystać z wakacji kredytowych.

Jak potrzebujesz pomocy w tym zakresie – dzwoń!

O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco.

Jarosław Fuzowski

Tel.: 602 297 443

Jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl

www.kancelariafindom.pl