Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o tzw. wakacjach kredytowych.
Wakacje kredytowe mają dotyczyć wyłącznie tych kredytów, na które umowy podpisane zostały przed 1 lipca 2022 roku, a kredyty udzielone zostały w złotówkach.
Z wakacji kredytowych w założeniu będzie można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 czerwca do końca sierpnia 2024 r. oraz od 1 września do końca grudnia 2024 roku.
Ustawa przewiduje kryteria, według, których skorzystanie z wakacji kredytowych ma być możliwe.
Jednym z nich jest wartość kredytu, która nie przekracza 1,2 mln zł drugim stosunek raty kredytu do dochodu. Zgodnie z nim z programu skorzystać będą mogły te osoby, w przypadku których rata kredytu przekroczy 30 procent dochodu ich gospodarstwa domowego. Dochód ten liczony będzie jako średnia za trzy poprzednie miesiące.
Wymóg ten nie będzie obowiązywać w przypadku osób, na utrzymaniu których na dzień złożenia wniosku znajduje się przynajmniej troje dzieci.
O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco.
Jarosław Fuzowski
Tel.: 602 297 443
Jaroslaw.fuzowski@kancelariafindom.pl